Naszym celem jest zapewnienie Klientom
profesjonalnej obsługi prawnej najwyższej jakości
opartej na zasadach partnerstwa
oraz dopasowania do indywidualnych potrzeb

Zakres praktyki:

Prawo Cywilne

Prawo cywilne stanowi jedną z największych i najczęściej wykorzystywanych w życiu codziennym gałęzi prawa. W przedmiocie prawa cywilnego, Kancelaria zajmuje się obsługą prawną obejmującą cały jego zakres, w tym sporów cywilnych i handlowych. Radcowie prawni kancelarii oferują pomoc prawną w szczególności w zakresie spraw dotyczących:

 • sporów o mienie,
 • odszkodowań,
 • zadośćuczynienia,
 • zapłaty należności,
 • naruszenia posiadania,
 • zapłaty kar umownych,
 • zasiedzenia.

Kancelaria przygotowuje projekty i prowadzi negocjacje wszelkiego rodzaju umów w obrocie cywilnoprawnym oraz sporządza opinie prawne w powyższym zakresie.

Oferujemy pomoc w zakresie:

 • umów agencyjnych,
 • umów komisu,
 • tworzenia, negocjowania i opiniowanie umów handlowych,
 • tworzenia i opiniowania regulaminów w tym regulaminów internetowych.

 

Prawo Spadkowe

W zakresie prawa spadkowego Kancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach o:

 • stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku,
 • zapłatę zachowku,
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia,
 • wznawiania prawomocnych orzeczeń sądowych.

?Jeżeli istnieje sposób, aby zrobić coś lepiej - znajdziemy go?

Thomas Alva Edison

 

Prawo inwestycji budowlanych i obrotu nieruchomościami

Kancelaria świadczy usługi prawne związane z obrotem, zagospodarowywaniem i zarządzaniem nieruchomościami. Doradzamy przy przygotowaniu i realizacji procesów inwestycyjnych i budowlanych. Przygotowujemy analizy stanu prawnego nieruchomości, projekty umów dotyczących obrotu nieruchomościami oraz dokumentów niezbędnych do dokonania transakcji. Świadczymy pomoc prawną wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym.

W zakresie praktyki doradzamy w szczególności w zakresie:

 • sporów związanych z wykonaniem robót budowlanych,
 • obrotu nieruchomościami w tym w zakresie nabywania/zbywania nieruchomości,
 • pośrednictwa nieruchomościami,
 • inwestycji budowlanych (umowy deweloperskie, umowy o roboty budowlane),
 • najmu nieruchomości komercyjnych.

 

Prawo Rodzinne

Kancelaria świadczy pomoc prawną we wszelkich sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Kancelaria zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej w szczególności w sprawach o:

 • rozwód,
 • separację,
 • alimenty,
 • ustalenie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem,
 • podział majątku wspólnego,
 • ustalenie rozdzielności majątkowej.

 

Prawo Pracy

Kancelaria oferuje usługi kompleksowego doradztwa prawnego na rzecz pracodawców i pracowników, w szczególności:

 • opiniowanie i przygotowywanie dokumentacji pracowniczej, w tym umów
 • o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazanie konkurencji
 • i zachowaniu poufności, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy,
 • opiniowanie i przygotowywanie umów i innych dokumentów związanych ze świadczeniem usług na innej podstawie niż umowa o pracę,
 • reprezentowanie pracodawców i pracowników przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz komornikami w sporach z zakresu prawa pracy,
 • prowadzenie w imieniu pracodawców i pracowników korespondencji przedsądowej, negocjacji oraz przygotowywanie projektów ugód.

 

Prawo handlowe, prawo spółek i obsługa korporacyjna

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym również w zakresie bieżących spraw korporacyjnych. W ramach tego zakresu pomocy oferujemy w szczególności:

 • doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów i statutów spółek oraz ich zmian,
 • obsługę prawną procesów zakładania spółek, oddziałów i przedstawicielstw
 • w tym przez podmioty zagraniczne,
 • reprezentację Klientów w postępowaniach rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • przygotowywanie zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń,
 • obsługę prawną procesów przekształceń organizacyjnych i likwidacji spółek,
 • sporządzanie opinii prawnych związanych z działalnością Klienta.
 • reprezentację Klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz komornikami, w szczególności w toku postępowań z zakresu odpowiedzialności cywilnoprawnej i karnej członków organów spółek, postępowań z zakresu uchylania i stwierdzania nieważności uchwał zgromadzenia wspólników
 • i walnych zgromadzeń, postępowań upadłościowych i naprawczych.

 

Prawo upadłościowe i postępowanie egzekucyjne

W ramach spraw z zakresu prawa upadłościowego i postępowania egzekucyjnego Kancelaria oferuje kompleksową obsługę przedsiębiorców, jak również osób fizycznych w zakresie windykacji należności, a także ochrony praw dłużników w przypadku bezprawnego wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Ponadto, świadczymy usługi w zakresie szeroko rozumianego prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

 

Prawo Administracyjne

Kancelaria oferuje szeroki zakres pomocy prawnej w postępowaniach prowadzonych przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi, a także przygotowujemy analizy prawne z zakresu prawa administracyjnego.

 

Windykacja wierzytelności

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie dochodzenia i roszczeń i windykacji należności. W imieniu Klienta prowadzimy etap postępowania przedsądowego, sądowego oraz w razie potrzeby egzekucyjnego. Na każdym etapie postępowania dążymy do przerwania biegu przedawnienia, zabezpieczenia roszczenia a następnie uzyskanie tytułu wykonawczego.

 

Obsługiwane branże

Jako Kancelaria zajmujemy się kompleksową obsługą firm z branży:

 • FMCG,
 • Górniczej,
 • Energetycznej,
 • Deweloperskiej,
 • Budowlanej,
 • Transportu i logistyki,
 • Gospodarowania odpadami,
 • Ochrony zdrowia,
 • Zagospodarowania przestrzennego i urbanistyki.

 

Dane Adresowe:

Kancelaria CONTRACT
Hasinski i Wspólnicy
Radcowie Prawni i Adwokaci S.C.
ul. Piłsudskiego 6/1

44-200 RYBNIK
NIP: 642-00-22-885
Tel/Fax. +48 32 42 27 808

 

Kontakt

Godziny otwarcia:

 
Poniedziałek - Czwartek: 8.00 - 16.00
Piątek: 8.00 - 15.00

oraz w innych dogodnych
dla klienta godzinach
po uprzednim umówieniu

Kontakt